در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دارای دانشکده ها و مراکز پژوهشی مختلفی می باشد و آماده برقراری ارتباط با سازمان ها و صنایع و شناسایی مسائل و مشکلات آنها و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر آخرین پیشرفت های علمی دنیاست. جلب رضایت کارفرمایان پروژه های برون دانشگاهی، بدون شک سرمایه با ارزشی برای دانشگاه و مجریان این پروژه هاست. دانشگاه همچنین آماده انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان ها و صنایع در خصوص راه اندازی مراکز پژوهشی مشترک، ایجاد دفتر همکاری های علمی مشترک و یا کاربردی نمودن پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان می باشد.

 

 

تفاهم نامه ها

دوره های آموزشی

سمینارها، کنفرانس ها و همایش ها

ثبت اختراع