وظایف امور فناوری، مالکیت فکری و کارآفرینی

فناوری

 • ارتقای ‌اقتدار و جایگاه دانشگاه از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری
 • اعتلای ارتباطات و همکاری­های درون استانی، منطقه­ ای، ملی و بین‌المللی در زمینه­ های علمی، فناوری و نوآوری.
 • حمایت، توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی از قبیل: انجمن‌ها، تشکل‌ها و افراد مؤثر و.... در تولید، توسعه و ترویج علم و فناوری.
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی– کاربردی
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • تلاش برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.

کار آفرینی

 • برنامه­ ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش­ آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان و برگزاری کنفرانس کارآفرینی
 • ترویج و ارتقای روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تلاش در جهت کسب و کارهای نوین در جامعه دانشگاهی
 • آگاه سازی جامعه دانشگاهی درمورد کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه.
 • برنامه ریزی لازم به منظورتربیت مربیان و مدرسین آموزش های کارآفرینی
 • شناسایی،انتخاب و تشویق استعدادهای کارآفرینی و برگزاری جشنواره کارآفرینی

مالکیت فکری

 • راهنمایی و مشاوره در خصوص ثبت اختراع
 • امور مربوط به ارزیابی و داوری علمی ایده‌ها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی
 • ایجاد هماهنگی بین مراکز دانشگاهی (مراجع منطقه ای) حمایت از ثبت اختراعات
 • ارتباط و همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در راستای توسعه نظام مالکیت فکری کشور
 • برقراری ارتباط با ارگانها و نهادهای ذیربط منجمله کانون پتنت ایران و جامعه مخترعین و مبتکرین و سایر سازمانهای غیردولتی مربوطه
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مالکیت فکری در بین اقشار مختلف جامعه
 • برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار و سمپوزیوم در زمینه مالکیت فکری
 •  ارائه خدمات مشاوره ای در امور حقوقی و تجاری سازی اختراعات به اشخاص حقیقی و حقوقی