دفتر امور فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاههای اجرایی، واحدهای R&D شرکت های صنعتی دولتی و غیر دولتی، پارک های علم وفناوری، مراکز رشد، صنایع کشور و همه سازمان هایی است که تعامل با این دانشگاه را هم راستا با ماموریت های خود تشخیص داده و برای ارتقا کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری های علمی، صنعتی و فناوری با دانشگاه هستند. در این راستا می کوشیم تا با استعانت به الطاف ایزد منان و با کمک و دستگیری شما اعضا محترم هیات علمی بتوانیم به عنوان حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه عمل کرده و رشد و تعالی روز افزون صنعت کشور عزیزمان را ایجاد نماییم.

انشاالله و تعالی

طرح های برون دانشگاهی

فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه

تفاهم نامه ها

ارزیابی فناوری

ثبت اختراع داخلی

ثبت اختراع خارجی

دوره های آموزشی کارآفرینی مدرسان کارآفرین

بازدیدهای علمی و تخصصی