وظایف امور ارتباط با صنعت  و جامعه

 

 • برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه ارتباط پویا بین دانشگاه و جامعه
 • برنامه‌ریزی برای گسترش تحقیقات کاربردی و تقاضا محور
 • برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های کاربردی و توسعه‌ای در دانشگاه
 • ارتباط موثر با واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
 • دریافت نیازها، مشکلات و مسائل جامعه، تعریف پروژه‌های مناسب و اجرا از طریق قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی
 • نظارت بر انجام امور ستادی درخصوص قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی
 • برنامه‌ریزی برای توسعه بازار داخلی و بین‌المللی عرضه توانمندی‌های علمی و اجرایی دانشگاه
 • تنظیم و نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری
 • راه‌اندازی و راهبری کرسی‌های دانشگاه در صنعت
 • برنامه‌ریزی استقرار و نظارت بر واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در دانشگاه
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره­ فن بازارهای تخصصی
 • پیگیری فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه
 • برگزاری سمینارهای علمی و فنی مشترک دانشگاه و متخصصان صنعت
 • برنامه ریزی جهت همسوسازی هرچه بیشتر فعالیت­های دانشکده ها با ماموریت­های حوزه ارتباط با صنعت
 • برگزاری دوره­های آموزشی جهت صنایع با استفاده از ظرفیتها و توانمندی­های دانشگاه
 • تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز