وظایف مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

 • ساماندهی دوره های کارآموزی از طریق مکاتبه و ارتباط با صنایع و دستگاه های دولتی جهت جایابی کارآموزان.
 • برنامه ریزی و معرفی جهت اجرای طرح مهارت افزایی (کارورزی) از طریق هماهنگی با صنایع و دستگاه‌های دولتی و اخذ ظرفیتهای موردنیاز.
 • تهیه تقویم بازدید های علمی و هماهنگی با صنایع فعال استان جهت بازدید دانشجویان بر اساس سرفصل دروس.
 • برگزاری دوره های آموزشی رایگان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در هر ترم تحصیلی (مهارت های نرم).
 • برگزاری دوره های مهارتی عمومی، تخصصی و شغلی.
 • ارتباط مستمر با شرکتها و صنایع استان و خارج از آن جهت نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز و معرفی دانشجویان مستعد برای کار.
 • ارایه مشاوره تخصصی به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در خصوص ایجاد کسب و کار و یافتن شغل مناسب.
 • دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع، سازمانهای بزرگ خدماتی و دستگاههای اجرایی استان به منظور بازدید و آشنایی با امکانات  و توانمندی های دانشگاه.
 • پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه.
 • برنامه ریزی جهت امور اجرایی لغو تعهد خدمت دانش آموختگان (آزاد سازی مدرک تحصیلی)
 • راه اندازی و پیگیری امور مربوط به بیمه بیکاری.