برگزاری نشست مشترک مدیران ارشد شرکت فولاد بوتیای ایرانیان با جناب آقای دکتر نظام آبادی معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر و هیات محترم همراه


روز سه شنبه مورخ 19/4/97 آقای دکتر نظام آبادی پور معاون پژوهشی دانشگاه ، آقای دکتر زند رحیمی ریاست دانشکده فنی و مهندسی ، آقای مهندس داوری مدیر ارتباط با صنعت و کار آفرینی دانشگاه و سرکار خانم دکتر اسدی رئیس بخش مهندسی صنایع درنشستی صمیمانه با مدیران ارشد شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست که همزمان با آغاز دوره کارورزان و کارآموزان سال 97 برگزار گردید آقای دکتر زند رحیمی با تشکر از ایجاد ارتباط قوی این شرکت با دانشگاه شهید باهنر کرمان و پذیرش 25 نفر کارورز و کارآموز از بین دانشجویان این دانشگاه در خصوص تداوم این همکاری ابراز امیدواری کرد.

در ادامه جناب آقای مهندس خسروی راد مدیر عامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان با تشریح پروژه های مختلف تحقیقاتی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان عنوان کرد که این شرکت با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه سعی در ایجاد ارتباط مفید با دانشگاههای کشور دارد و امیدوار است که ارتباط ایجاد شده با دانشگاه شهید باهنر کرمان بیش از پیش تقویت گردد.

در ادامه این جلسه کارورزان شاغل در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دوره کارورزی پرداختند.