قابل توجه دانشجویان متقاضی کار آموزی در شرکت پالایش نفت شیراز