نشست کارآفرینان برتر استان و کشور با دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر نیره عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن خیر مقدم به کار آفرینان برتر گفت: کارآفرینان خیرترین خیرها هستند چون باعث رونق زمام زندگی افراد می شوند، در فرهنگ ما، کار، عزت و شرف انسان است.

وی به دانشجویانی که روحیه کارآفرینی را در خود پرورانده‌اند تبریک گفت و از کارآفرینان برتر حاضر در جلسه به جهت انتقال تجربیات خود تشکر و قدردانی نمود.

در این نشست، دکتر روح الله صابری مدیر عامل شرکت پرشین بنیان آریا، مهندس منصور مداح مدیر شرکت پدیدار و مهندس محمد علی نژاد محمودی مدیر عامل شرکت پرو آلیاژ به ارائه سخنرانی پرداختند.