ردیف

نام

نوع تفاهم نامه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

آموزشی – پژوهشی و مشاوره ای(طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی)

2/4/95

2/4/98

2

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

علمی و پژوهشی

23/2/95

23/2/1400

3

شرکت برق منطقه ای کرمان

 

علمی و پژوهشی

27/11/94

27/11/99

4

شرکت بیکران تندیس نیلگون سپهر

 

همکاری آموزشی و پژوهشی

28/9/94

29/9/99

5

شرکت نیرو صنعت سرچشمه

همکاری آموزشی- پژوهشی و مهندسی – اجرایی در پروژه های صنعتی – علمی داخلی و خارجی

9/3/94

9/3/99

6

شرکت صنایع مس شهید باهنر

 

آموزشی و پژوهشی

7/2/94

7/2/99

7

پژوهشگاه صنعت نفت

 

آموزشی و پژوهشی

18/3/94

18/3/99

8

معاونت پژوهش و اطلاع رسانی و امور بین الملل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

15/2/94

15/2/99

9

شرکت آزمون ساز مبنا

آموزشی(همکاری متقابل آزمایشگاه مکانیک محیط های ناپیوسته بخش معدن دانشگاه و شرکت آزمون ساز مبنا )

10/2/94

10/2/99

10

گروه صنعتی بارز کرمان

 

آموزشی و پژوهشی

19/8/93

19/8/1403

11

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان

آموزشی و پژوهشی

6/6/93

6/6/1403

12

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

آموزشی و پژوهشی

17/3/93

17/3/1403

13

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

علمی و پژوهشی

21/9/92

21/9/1402

14

مرکز آموزش خانه صنعت و معدن و تجارت استان کرمان

آموزشی و پژوهشی

17/7/92

17/7/1402

15

شرکت مدیریت تولید برق زرند

 

علمی آموزشی و پژوهشی

28/11/91

28/11/1401

16

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

علمی آموزشی و پژوهشی

20/3/96

20/3/1400

17

شرکت مدیریت تولید برق کرمان(نیروگاه باغین)

علمی آموزشی و پژوهشی

30/9/90

30/9/1400

18

شرکت بتن سازان

 

علمی، آموزشی و پژوهشی

7/7/95

7/7/1400

19

مرکز اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی کار آفرین

علمی، آموزشی و پژوهشی

1/2/96

1/2/1401

20

مرکز تحقیقات راه و مسکن جنوبشرق

علمی، آموزشی و پژوهشی

 

5/10/96

5/10/99

21

مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی

علمی، آموزشی و پژوهشی

 

16/7/96

16/7/1401

22

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

علمی، آموزشی و پژوهشی

 

22/1/97

22/1/1402

  اداره کل استاندارد کرمان آموزشی و پژوهشی 98/12/11 401/12/11